REKVIZĪTI

Saņēmēja vārds, uzvārds/nosaukums  MUŠA OSVALDS

Saņēmējbanka :                                         LUMINOR Bank AS Latvijas filiāle

SWIFT kods :                                               RIKOLV2X

Konta numurs :                                           LV13RIKO0002221926879